Personlig udvikling, udviklingsgruppe
Det Modige Hjerte
Ved Claus Verner


Stærkt, Sårbart og Smukt

Åbne aftener i Værløse eller på Frederiksberg

Skønhed bor i øjnene der ser, sårbart bevæges vi af livet og stærke hviler vi i os selv.

Inspireret af spirituel visdom og moderne psykologi inviteres du til at deltage i vores åbne mødeaftener hvor dit hjertes længsel efter autenticitet, nærvær, lyst, kraft og glæde er det centrale omdrejningspunkt.


Tid til dig selv er vigtigt. Og tid til fordybelse i kontakt med et andet menneske, med andre, i et fællesskab er i særdeleshed vigtigt.
Spontanitet, ægthed, glæde, nysgerrighed, stilhed, åbenhed, mænd og kvinder, musik, bevægelse, fordybelse.

Tid …..

Tid til at være nysgerrig
Tid til at møde andre

Tid til stilhed og nærvær
Tid til sårbarhed, skønhed og styrke
Tid til bevægelse, sansning og glæde

Fordi …..

Det giver selvværd og selvtillid
Det holder os levende, dynamiske og inspirerede
Det udfordrer, provokerer og forstyrrer
Det gør os stærke, vågne og bevidste
Det centrer, balancerer og harmoniserer
Det giver livsglæde, livsmod og kærlighedskraft

Aftenerne næres af et ydmygt ønske om at vores mod og evne til at være i kontakt og relatere til andre bliver stærkere og dybere.

Der hvor vi oplever sand menneskelig kontakt. Der hvor modet til at være åben, sårbar og følsom bliver muligt fordi kærlighed, tillid og fællesskabet kan bære os.

Aftenerne byder på indsigt, nærende samtaler og undersøgelse af vores indre kontakt til sjælens iboende kærlighed til forandring.

Du behøver ikke have særlige forudsætninger for at deltage, din indstilling til mødet med andre vil være afgørende for dit udbytte.

Deltager antal: Max 10

Tid: 19.00 - 21.30

Pris 200,-

Tilmelding:
Facebook / Billetto


Kontakt: claus@humancontact.dk eller 26710638


Stacks Image 12